– PLC KRMILJE IN PROGRAMIRANJE

  • Izdelava strojev in naprav s PLC krmilniki

  • Programiranje PLC krmilnikov

  • Vizualizacija s pomočjo operacijskih panelov

  • Vizualizacija s pomočjo SCADA sistemov

– KRMILJENJE MOTORNIH POGONOV

– IZDELAVA NOVIH ALI OBNOVA STARIH STROJEV

  • Sodelovanje pri novogradnjah in obnovi strojev

  • Izdelava elektro dela strojev od ponudbe, izvedbe, do končne izdelave in zagona

– AVTOMATIZACIJA ENERGETSKIH SISTEMOV

  • Avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih in klimatskih sistemov v industriji in zgradbah

– VARNO DALJINSKO UPRAVLJANJE

– ELCA