– STIKALNE OMARE VSEH VRST P/O, N/O, N/N

– ŠTEVILČNE OMARE

– STIKALNE OMARE ZA RAZSVETLJAVO IN DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

– GRADBIŠČNI ELEKTRO RAZDELILCI

– VTIČNA GNEZDA

– RAZŠIRITEV IN POSODOBLJANJE OBSTOJEČIH STIKALNIH NAPRAV

– STIKALNE OMARE Z OPREMO ZA TEHNOLOGIJO TRANSPORTA

– STIKALNE OMARE Z OPREMO ZA PROCESNO AVTOMATIZACIJO