– IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA VSE ELEKTRO PROJEKTE / PGD/PZI/PID

– IZDELAVA ELEKTRO NAČRTOV

 PREGLEDNIK:

     Iztok Konrad, univ. dipl. inž. el.

– PREGLEDI IN MERITVE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

  • Impedanca upornosti okvarne in kratkostične zanke

  • Izolacijska upornost električnih inštalacij

  • Električna upornost galvanskih povezav

  • Preverjanje naprav za diferenčni tok.

– PREGLEDNIK

     Iztok Konrad, univ. dipl. inž. el.