PROJEKT »DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA KTI d.o.o« PREJEL SOFINANCIRANJE

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v podjetju KTI d.o.o.

Cilji naložbe so:

          izvedba digitalne preobrazbe v podjetju v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

          izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,

          povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 EUR.

 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

PROJEKT »PPP V KTI« PREJEL EU SOFINANCIRANJE

Projekt prenova poslovnih procesov v podjetju KTI elektronika d.o.o., bo zajemal naslednje aktivnosti in področja dela: prodaja, nabava, vodenje projektov, montaža in servis, programiranje in razvoj produktov ter skladiščenje. V podjetju se zavedamo, da je potrebno za učinkovitost, dobičkonosnost, zadovoljstvo deležnikov in položaj na trgu, notranje vire še dodatno optimizirati in digitalizirati.

Namen je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav in spodbuditi prehod v Industrijo 4.0.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

PROJEKT VZPOSTAVITEV SKLADIŠČA

V podjetju poteka projekt Vzpostavitve skladišča, ki ga sofinancira Slovenski regionalni razvojni sklad.

SRRS - logo z napisom